telemetria no cash erp

Audit

Kompletnosť audit dát – audit v elektronickom súbore typu EVA-DTS je priamo závislý od informácií poskytovaných periférnymi zariadeniami a samotným strojom po fyzických prepojoch na ich zberniciach. Najčastejšie typy zapojenia sú exekutívne hladké - EXE, exekutívne s pricehold - EXEph a MDB. Najkomplexnejšie dáta poskytuje MDB spôsob zapojenia.